Lasse
News
Profile
Works
Recordings
Reviews
Schedule
Research
Links
Contact
Reviews
 

UT OMNES UNUM SINT
reviewed by Torkild Baden

Anmeldelse av Torkil Baden

http://nrk.no/musikk/5567770.html

Bach-kommentar

Ett av de mest interessante trekk ved Oslo kirkemusikkfestival er at det også satses friskt på ny musikk. I går kveld begynte et flerårig prosjekt med nykomponering blandet med Bachs store h-mollmesse.

Lasse Thoresen har fått i oppdrag å komponere en kommentar til Bachs musikk, og med hans kjente vilje til å arbeide for internasjonal religiøs forsoning var tekstvalget ingen overraskelse, versene fra Johannesevangeliet, Jesu bønn om at de alle skal være ett, på latin ”Ut omnes sint”:

 
barokkanerne
  Barokkanerne (foto: promo)  
 


Velklang

Johannesteksten er blandet med fem bønner der Thoresen gjort et utvalg i eldre kirkelige tekster. Han er glad i positive ord som godhet, kjærlighet og glede, og han bader dem i varme, myke klanger. Dette er ikke modernistisk pling-plong-musikk, men selv om det velklang, er det komplekst og ikke banalt.

Når Thoresen skildrer gleden, eksploderer det i smetrende messing. Thoresens tonespråk minner litt om hans svenske kollega Sven-David Sandström og hans utadvendte glede over harmoni og rytme.

Visjon

Det halvtimes verket fremstår som en lysende visjon av en verden gjennomstrålet av guddommelighet. Det ble framført mellom Bachs Kyrie og Gloria, og på en fruktbar måte fortsetter han bønnekarakteren i Kyrie og leder over til lovprisningen i Gloria.

Thoresen har skapt både en aktualiserende kontrast og sammenheng til Bachs monumentale messe.

Seier

Framførelsen ble en seier for initiativtakeren til dette prosjektet med nykomponerte Bach-kontraster, Grete Pedersen. Men ved begge de to store konsertene i åpningshelgen ble solistoppgavene for sang og for instrumenter det svake punktet.

Solistpartiene er krevende, enten det er Händel eller Bach. Heldigvis fremsto Det Norske Solistkor forynget og veltrimmet, og også det sammensatte orkesteret Barokkanerne gjorde en fin figur, ikke mange hakk vekk fra fredagens engelske gjestespill.

Mandag 20.mars kl.15.03 2006 Midt i musikken
Onsdag 29.mars kl.21.03 Musikk i brennpunktet med ”Ut omnes sint” av Lasse Thoresen

 
  Dirigenten Grete Pedersen (foto: C-F Wesenberg)  
 

 

 
Top of Page