The Concrescence Project

Examples

Toivo Tulev - Tanto Gentile

Audio:

View score (PDF)

Martin Vilums - Gaw ek dad kard

Audio:

View score (PDF)

Gundega Smite - Qots (Dzelknis) (Thistle)

Audio:

View score (1st movement) (PDF)
View score (2nd movement) (PDF)

Lasse Thoresen - Mythes Étoilés

Audio:

View score (1/3) (PDF)
View score (2/3) (PDF)
View score (3/3) (PDF)

Kristaps Petersons - Beauties

Audio:

View score (PDF)

Lasse Thoresen - Microtonal etudes for choir

View score (PDF)

Karin Rehnquist - Tenebrae

Audio:

View score (PDF)

Celma Liga - Debesu Seta

Audio:

View score (PDF)